Bucketlist

bucketlist_header

Je studeert in Nijmegen. Je gaat naar colleges (soms omdat het moet) en naar feestjes (gewoon omdat het kan). Nijmegen is een oude maar springlevende stad en is jouw thuis. Kortom: het gaat lekker. Maar jij wilt méér. Jij wilt het maximale uit je studententijd halen. Het is de tijd van je leven, nietwaar?

Waar moet je dan in hemelsnaam beginnen? Wat moet je nu allemaal doen om te kunnen zeggen dat je het maximale uit je studententijd in Nijmegen hebt gehaald? Nultweevier.nl heeft er samen met haar trouwe bezoekers voor gezorgd dat er een lijstje met activiteiten is die je kan inspireren: de Nultweevier.nl Bucketlist.

Wat heb jij al allemaal gedaan? Strepen maar!

bucketlist_flyer_voorkant_2015_regular

 

Met de Nultweevier.nl Bucketlist verzamelt Nultweevier.nl activiteiten die de Nijmeegse studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kunnen helpen het maximale uit hun studententijd te halen.

Gedurende een aantal maanden zijn activiteiten verzameld, ingezonden door individuele studenten en studentenorganisaties. Uit deze inzendingen is door de crew van Nultweevier.nl een selectie gemaakt van 54 activiteiten, waar via De Grote Nultweevier.nl Bucketlist Poll op gestemd kon worden.

De 25 meest gestemde activiteiten vormen de eerste officiële Nultweevier.nl Bucketlist, die je op deze pagina kunt vinden. Wat heb jij allemaal al gedaan? Bemachtig één van de flyers (of print hem zelf uit), hang ‘m boven je bed en strepen maar!

In juni 2015 is besloten om twee items van de Nultweevier.nl Bucketlist te vernieuwen, wegens het overlijden van het Tamboerijnvrouwtje en het nieuwe Doornroosje, dat de rij bij het Beestfeest deed verdwijnen. Uit 40 inzendingen is door de crew een selectie gemaakt van vijf activiteiten, waar via een poll op gestemd kon worden.

SPELREGELS | BUCKETLIST

1. De Nultweevier.nl Bucketlist bestaat uit de vijfentwintig (25) activiteiten die de meeste stemmen hebben behaald in De Grote Nultweevier.nl Bucketlist Poll (zie ‘SPELREGELS | POLL’).
2. Alle activiteiten op de Nultweevier.nl Bucketlist dienen te voldoen aan de onder ‘VOORWAARDEN ACTIVITEITEN’ bepaalde voorwaarden.
3. Nultweevier.nl heeft te allen tijde het recht activiteiten uit te sluiten van de Nultweevier.nl Bucketlist en hoeft hierover niet te communiceren.

SPELREGELS | POLL

1. De Grote Nultweevier.nl Bucketlist Poll is in te vullen tussen 17 april 2013 en vrijdag 26 april 2013, 14.00 uur.
2. De Grote Nultweevier.nl Bucketlist Poll bestaat uit vier kleinere polls van respectievelijk twaalf (12), dertien (13), dertien (13) en twaalf (12) opties. Om je stem volledig uit te brengen, dien je alle vier de polls apart in te vullen.
3. Er kan eenmaal gestemd worden per IP-adres.
4. Per stemming kan er op meerdere opties gestemd worden, met een minimum van vier (4) en een maximum van vierenvijftig (54) opties (één (1) per losse poll, maximaal twaalf (12) of dertien (13)).
5. De activiteiten zijn in willekeurige volgorde opgenomen in de vier verschillende polls. Elke stem/activiteit telt even zwaar.
6. De tussenstand van De Grote Nultweevier.nl Bucketlist Poll wordt niet tussentijds bekendgemaakt.
7. De vijfentwintig (25) activiteiten met de meeste stemmen vormen de eerste editie van de Nultweevier.nl Bucketlist (zie ‘SPELREGELS | BUCKETLIST’).

VOORWAARDEN ACTIVITEITEN

De Nultweevier.nl Bucketlist bestaat uit vijfentwintig (25) activiteiten die dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Een activiteit op de Nultweevier.nl Bucketlist moet toegankelijk zijn voor alle studenten, studerende en woonachtig in (de omgeving van) Nijmegen.
2. Een activiteit op de Nultweevier.nl Bucketlist mag niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op rechten van derden.

DISCLAIMER – VRIJWARING

Nultweevier.nl (onderdeel van Stichting Nultweevier.nl) verzamelt met de Nultweevier.nl Bucketlist enkel activiteiten op basis van inzendingen van individuele studenten en studentenorganisaties uit Nijmegen, en roept op geen enkele wijze op om deze activiteiten ook daadwerkelijk uit te voeren. Nultweevier.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het uitvoeren van activiteiten op de Nultweevier.nl Bucketlist.

Nultweevier.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk te houden voor uitingen van derden die in het kader van de Nultweevier.nl Bucketlist worden gedaan.

De Nultweevier.nl Bucketlist is met zorg samengesteld, maar geenszins volledig of uitsluitend.