Meest Inspirerende Student van Nijmegen

header_misvn

Ieder jaar rond de jaarwisseling benoemt Nultweevier.nl een student van de Radboud Universiteit of de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen tot de ‘Meest Inspirerende Student van Nijmegen’. Met de lijst van meest inspirerende Nijmeegse studenten wil Nultweevier.nl haar waardering uitspreken over studenten die naast hun studie op een positieve manier een bijzondere prestatie leveren en daarmee een voorbeeldfunctie dragen.

Juist in een tijd waarin het studentenleven door verschillende overheidsmaatregelen steeds meer wordt ingeperkt wil Nultweevier.nl wijzen op het belang van die activiteiten.

meest inspirerende student van nijmegen 2016 1

Nikki de Nies dankt haar titel aan haar inzet voor kanker.nl, waar haar persoonlijke blogs volgens haar nominatie “bij vele mensen al menig traantje hebben veroorzaakt, maar ook voor veel mensen de ogen hebben geopend.” Daarnaast heeft Nikki zich ook ingezet voor een landelijke voorlichtingscampagne van dezelfde organisatie.

De jury roemt Nikki, naast haar werk voor kanker.nl, ook om haar actieve rol in het Nijmeegse studentenleven. De studente Communicatiewetenschap is daarnaast actief lid bij N.S.V. Ovum Novum, waar ze onder andere praeses is van haar genootschap. Bovendien laat Nikki zien dat, in een tijd waarin mensen vooral het mooie van hun leven laten zien op sociale media, het verfrissend is om iemand ook de uitdagingen van het leven te zien benoemen. Ze laat daarmee zien dat studenten op veel verschillende manieren inspirerend kunnen zijn.

Zelf kijkt de kersverse Meest Inspirerende Student daar iets anders tegenaan: “Het is heel mooi dat sommige mensen het inspirerend vinden wat ik doe, maar zelf zie ik dat niet zo. Als zoiets je overkomt, gaat iedereen daar anders mee om. Mijn schrijfwerk helpt me om mijn gedachten beter te ordenen. Dan schieten er zoveel dingen door mijn hoofd en pas ik het opschrijf en teruglees heb ik zoiets van: ‘oh, is dát waarmee ik zat?’ Dat ik daar andere mensen mee kan inspireren had ik nooit verwacht.”

De volledige lijst

 1. Nikki de Nies (Communicatiewetenschap)
 2. Joost van Wijngaarden (Communicatiewetenschap)
 3. Josephine de Roode (Small Business en Retail Management)
 4. Jorieke Manenschijn (Filosofie en Rechtsgeleerdheid)
 5. Berend van Deelen (Kunstmatige Intelligentie)
 6. Mandy Spaltman (Psychologie)
 7. Jan Groenendijk (Natuur- en Sterrenkunde)
 8. Nina van de Vinne (Rechten)
 9. Michelle Everard (Engelse Taal & Cultuur, Bestuurskunde)
 10. Maarten Dietz (Bestuurskunde)

De lijst is door een jury opgesteld uit door Nijmeegse studenten ingezonden nominaties. In de jury namen dit jaar zitting: Sabine Scharwächter, Juul van der Vorst en Joëlla Bomgaars.

casparCaspar Safarlou dankt de titel aan zijn inzet en enthousiasme waarmee hij in 2015 De vrije student in de Nijmeegse universiteitspolitiek op de kaart zette. Safarlou is bezig aan zijn vierde bachelorjaar Kunstmatige intelligentie, maar gebruikt dit jaar om van vakgebied te switchen; hij volgt op dit moment de premaster vakken van Politicologie ter voorbereiding op een master Politieke theorie.

Na een aantal commissies gedaan te hebben bij Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) stortte Safarlou zich in 2015 op het vormen van de studentenpartij De Vrije Student in Nijmegen. Safarlou trok de campagne vol enthousiasme, zelfs op moeilijke momenten zette hij zich altijd voor de volle honderd procent in. Na de succesvolle campagne won de kersverse studentenpartij in mei 2015 één zetel en nam Safarlou zitting in de Universitaire Studentenraad namens De Vrije Student.

Naast zijn inzet voor de Nijmeegse universiteitspolitiek, zette Safarlou zich in 2015 ook in voor de verbetering van zijn opleiding Kunstmatige Intelligentie en nam hij zitting in de opleidingscommissie. Ook zijn eigen ontwikkeling stond niet op een laag pitje, hij rondde in 2015 zowel het interdisciplinaire honoursprogramma van de Radboud Universiteit als het beurzenprogramma van stichting Thomas More af.

Uit de nominaties die Nultweevier.nl ontving, blijkt dat Safarlou een hardwerkende en creatieve student is, die de kansen die hij krijgt zo veel mogelijk wil benutten.

Hij haalt alles uit zijn studententijd en inspireert mensen om zich heen dat ook te doen.

Speciale vermelding
Dit jaar is er een speciale vermelding voor de Vox redactie. Zij verdienen deze vermelding voor het maken van de speciale editie van Vox voor vluchtelingen. Het universiteitsblad verscheen ter verwelkoming van de vluchtelingen volledig in het Engels en bevatte verhalen over en voor de nieuwe buren van de Radboud Universiteit.

 1. Caspar Safarlou (Kunstmatige Intelligentie)
 2. Elske Tjepkema (Geschiedenis & Kunst- en cultuurwetenschappen)
 3. Laurens van de Linde (Nederlandse Taal en Cultuur)
 4. Dylan Henssen (Geneeskunde)
 5. Koen Metsemakers (Tandheelkunde)
 6. Karl Kouki (Bestuurskunde)
 7. Iris van Dorp (Amerikanistiek)
 8. Roosmarijn Lindner (Scheikunde)
 9. Jeroen Weerwag (Psychologie)
 10. Sander van Dijk (Recht en Management)

Speciale vermelding: Vox Redactie

De lijst is door een jury opgesteld uit door Nijmeegse studenten ingezonden nominaties. In de jury namen dit jaar zitting: Joël Hendrix, Juul van der Vorst, Teuntje Verbaandert, Simone Neeling, Joëlla Bomgaars en Jeff Bosch. 

ninadenelzen_nultweevier

Nina den Elzen dankt de titel van 2014 aan het enthousiasme waarmee ze zich al jaren inzet voor de Nijmeegse student. Op het gebied van het verbeteren van de universiteit zet Den Elzen zich in waar ze kan. Na een jaar secretaris van de Facultaire Studentenraad Letteren te zijn geweest, bleef ze nog even hangen als assessor Letteren in collegejaar 2013/2014. In die functie adviseerde ze het faculteitsbestuur en de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Letteren, en hield ze zich bijvoorbeeld bezig met internationalisering en de verbetering van studielandschappen. Daarnaast vervulde zij haar functie als Secretaris van het College van Assessoren van de Radboud Universiteit Nijmegen met veel plezier.

Als lid van het College van Beroep voor de Examens behandelt ze dit collegejaar verzoeken van studenten die in hoger beroep zijn gegaan tegen een beslissing van de examencommissie. Ondertussen houdt ze zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van haar opleiding in de Opleidingscommissie voor Communicatie- en Informatiewetenschappen. Onlangs werd bekend dat Den Elzen ook zitting zal nemen als secretaris in het bestuur van Stichting Huurteams Nijmegen. Afgelopen jaar was Den Elzen bovendien lijstduwer van studentenfractie AKKUraatd tijdens de universitaire verkiezingen en zet ze zich vanuit de fractie in voor studenten aan de Radboud Universiteit. Ook binnen haar studie weet Den Elzen van aanpakken. Ze is hard op weg om binnenkort haar master Communicatie & Beïnvloeding cum laude af te sluiten.

“Veel kansen liggen voor het oprapen, maar je moet ze wel zelf aangrijpen. Doe het vooral nu!”

Uit de nominaties die Nultweevier.nl ontving blijkt voornamelijk dat Den Elzen erg betrokken, enthousiast en benaderbaar is. Ze wil andere Nijmeegse studenten dan ook inspireren om elke kans die het studentenleven je biedt, met beide handen aan te pakken.

De volledige lijst:

 1. Nina den Elzen (Communicatie- en Informatiewetenschappen)
 2. Linda van der Pol (Nederlandse Taal en Cultuur)
 3. Tom Hoven (Biochemie)
 4. Jelko Arts en Lotte Lentes (beide Nederlandse Taal en Cultuur)
 5. Erik Dekker (Biologie)
 6. Jelle Zwart (Geneeskunde en Bedrijfskunde)
 7. Charlotte Lenting (Geneeskunde)
 8. Ruud Jilesen (Facility Management & Bedrijfskunde MER)
 9. Joey de Morée en Tim Thijssen (Grafische Vormgeving en Commerciële Economie)
 10. Stef van Heugten (Rechten)
 11. Twan van Erp (Communicatie- en Informatiewetenschappen)
 12. Mitchel Suijkerbuijk (Communicatiewetenschap)
 13. Jeroen van de Wiel (Moleculaire Levenswetenschappen)
 14. Anneke Tijhuis en Irene de Lange (Geneeskunde)
 15. Eerste damesteam bij N.S.Z.V. Ha-Stu

Speciale vermelding: Aniek Deurloo (Communicatiewetenschap)

De lijst is door een jury opgesteld uit door Nijmeegse studenten ingezonden nominaties. In de jury namen dit jaar zitting: Joëlla Bomgaars, Robin van Gennep, Joël Hendrix en Simone Neeling. 

mirjamvandam_misvn

In 2013 ging de titel van Meest Inspirerende Student van Nijmegen naar Mirjam van Dam. Van Dam was in collegejaar 2012-2013 politiek functionaris van de koepel Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen (CSN) en zette zich daarbij actief in voor de belangen van de Nijmeegse student, in de Universitaire Studentenraad. Ook vervulde ze met veel enthousiasme het voorzitterschap bij de Charitatieve en Culturele Koepel (CHECK). Tevens kijkt ze voorbij het studentenleven en wil ze zich inzetten voor de Gemeente Nijmegen. Ze prijkte dan ook op de vijfde plaats op de stemlijst van het CDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Van Dam is niet alleen actief naast haar studie, maar ook daarbinnen. Ze studeerde de afgelopen jaren Rechtsgeleerdheid en Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. In collegejaar 2012-2013 wist ze, naast haar nevenactiviteiten, maar liefst 105 studiepunten te halen en nam ze deel aan het Honoursprogramma van de studie Rechtsgeleerdheid. In september begon Van Dam aan de master Politiek & Parlement.

De volledige lijst:

 1. Mirjam van Dam (Rechten en Bedrijfskunde)
 2. Mike Ligthart (Kunstmatige Intelligentie)
 3. Katja Franzen (Fysiotherapie)
 4. Mark Buck (Bestuurskunde)
 5. Roald Pijpker (Sport, Gezondheid & Management)
 6. Karlijn Ligtenberg (Filosofie)
 7. Valentijn Kuperus (Rechten en Bedrijfskunde)
 8. Wout Waanders (Nederlandse Letterkunde)
 9. Peter Moons (Moleculaire Levenswetenschappen)
 10. Melek Guveli (Geneeskunde)
 11. Lucas de Jong (Bedrijfskunde)
 12. Puck Sanders (Politicologie)
 13. Teun Pranger (Rechten)
 14. Hanneke van Verseveld (Tandheelkunde) & Karen Massop (Geneeskunde)
 15. Wim Dijkshoorn (Culturele Antropologie)

kimberlyschelle_misvnPsychologiestudente Kimberly Schelle greep de titel van Meest Inspirerende Student van Nijmegen in 2012. Schelle dankt de titel aan het enthousiasme waarmee ze zich al een aantal jaar inzet voor het Nijmeegse studentenleven. Ze was in 2008 betrokken bij de oprichting van SPiN, de studievereniging van psychologie, zamelde als voorzitter geld in voor Stichting Ragweek Nijmegen in 2009-2010 en stortte zich daarna op de nieuw op te richten koepelvereniging voor charitatieve en culturele studentenorganisaties, CHECK.

In 2012 bleef ze naast haar researchmaster Behavioural Science actief voor onder andere het AKKU trainingsbureau, zit ze in het bestuur van de Studentenkerk en vervult zij een functie in diverse commissies bij het Nijmeegs Universiteitsfonds en studentendansvereniging Dance Fever. Oja, en laten we haar deelname aan het Honoursprogramma niet vergeten.

“De reden waarom ik zo veel dingen naast mijn studie doe is omdat ik er ontzettend veel plezier in heb met alle mensen met wie ik samenwerk. Er zijn zoveel organisaties in Nijmegen waar je zoveel interessante en leuke mensen kan ontmoeten, dat mag je echt niet missen.” – Kimberly Schelle

De volledige lijst:

 1. Kimberly Schelle (Psychologie)
 2. Patrick Verleg (Informatica & Informatiekunde)
 3. Thijs van Reekum (Filosofie en Politicologie)
 4. Bart de Bruin (Natuurwetenschappen)
 5. Vicky Louwen (Geneeskunde)
 6. Bram Witvliet (Grieks & Latijn)
 7. Mariëtte Hannink (Sociologie)
 8. Wouter Exterkate (Rechten)
 9. Sanne Handgraaf (Taal- en Cultuurstudies)
 10. Ceriel Gerrits (Politicologie & Economie)
 11. Erik Staps (Planologie)
 12. Niek Janssen (Grieks & Latijn)
 13. Pepijn Eymaal (Rechten)
 14. Yurre Wieken (Politicologie)
 15. Daniël Bonder (Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies)

Jury: Joëlla Bomgaars, Mitchell van der Donk, Robin van Gennep, Britt Gommans, Carlijn Schäffers, Selina Vink 

arlettevanlint_misvnDe titel van Meest Inspirerende Student van Nijmegen ging in 2011 naar Geschiedenisstudente Arlette van Lint. Van Lint heeft de titel te danken aan de enthousiaste manier waarop zij zich inzet voor de Nijmeegse student. Als coördinator van WatZijndePlannen stelt zij de Nijmeegse studenten op de hoogte van de kabinetsplannen. Onlangs publiceerde Van Lint, vicevoorzitter van de USR, hierover nog een opinieartikel op de webpagina van de Volkskrant.

De studente die het schakelprogramma van Bedrijfskunde volgt, volgde de afgelopen jaren het Honoursprogramma en was vorig jaar voorzitter van GSV Excalibur.

“Tijdens je studententijd heb je zóveel vrijheid en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, daar moet je echt gebruik van maken. Daarnaast maak je jezelf nuttig voor je medestudenten wanneer jij je inzet in bijvoorbeeld de medezeggenschap of een bestuursfunctie.” – Arlette van Lint

De volledige lijst:

 1. Arlette van Lint (Geschiedenis)
 2. Thomas Beguin (Rechten)
 3. Wouter Saes (Politicologie)
 4. Esther Stam (Communicatiewetenschap)
 5. Mart Waterval (Bestuurskunde)
 6. Loeke Salemans (Psychologie)
 7. Niek Janssen (Klassieke Talen)
 8. Joris Blaauw (Sociologie)
 9. Mark Buck (Bestuurskunde)
 10. Lotte Firet (Geneeskunde)
 11. Maarten Venhovens (Maatschappelijk Werk & Dienstverlening)
 12. Maartje Goderie (Psychologie)
 13. Simone Endert (Geschiedenis)
 14. Tim Smit (Rechten)
 15. Thijs van Reekum (Filosofie)

Jury: Britt Gommans, Marloes Groen, Rik Niesink, Sebastiaan van de Wiel, Jordi Vreede, Loek Zanders

markbuck_misvnDe titel van Meest Invloedrijke Inspirerende Student van Nijmegen wordt voor het eerst aan Mark Buck uitgereikt. Buck heeft de titel te danken aan zijn fractielidmaatschap van het CDA in de gemeente Nijmegen. Daarnaast is hij algemeen bestuurslid bij CDJA, secretaris en vicevoorzitter van de Honours Academy studentenraad en secretaris bij MEP Limburg.

“Je moet zo veel mogelijk je talenten inzetten voor de maatschappij. Maatschappelijke betrokkenheid is erg belangrijk.” – Mark Buck

De volledige lijst:

 1. Mark Buck (Bestuurskunde
 2. Rob Jetten (Bestuurskunde)
 3. Maaike Verhoek (Politicologie)
 4. Rik Burgersdijk (Small Business & Retail Management)
 5. Irina Hauser (Wiskunde)
 6. Ranhilde Luttenberg (Planologie)
 7. Mats Klein Breteler (Recht & Management)
 8. Maarten Venhovens (Maatschappelijk Werk & Dienstverlening)
 9. Derk Christiaans (Internationaal & Europees Recht)
 10. Sanne Maris (Duitslandstudies & Bestuurskunde)
 11. Judith Rotink (Natuurwetenschappen)
 12. Wouter van Acker (Politicologie)
 13. Bram Bruines (Informatica)
 14. Tamara van Lith (Geschiedenis)
 15. Chiel Verhoeff (Bedrijfscommunicatie)
 16. Dirk Cornelissen (Geschiedenis)
 17. Reint-Jan Groot Nuelend (Politicologie)
 18. Stijn van der Staak (Psychologie)
 19. Thijs van Reekum (Filosofie)
 20. Crispijn Jansen (Natuurkunde)
 21. Ewoud Schut (Bedrijfseconomie)
 22. Wilco Ploeg (Politicologie)
 23. Daphne Beunk (Recht & Management)
 24. Ilse Diepenbrug (Geneeskunde)
 25. Emiel Helmink (Planologie)

Jury: Sebastiaan van de Wiel, Loek Zanders

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.