Meest Inspirerende Student van Nijmegen 2015 – Nomineren

header_misvn

Ieder jaar rond de jaarwisseling benoemt Nultweevier.nl een student van de Radboud Universiteit of de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen tot de ‘Meest Inspirerende Student van Nijmegen’. Met de lijst van meest inspirerende Nijmeegse studenten wil Nultweevier.nl haar waardering uitspreken over studenten die naast hun studie op een positieve manier een bijzondere prestatie leveren en daarmee een voorbeeldfunctie dragen. Juist in een tijd waarin het studentenleven door verschillende overheidsmaatregelen steeds meer wordt ingeperkt wil Nultweevier.nl wijzen op het belang van die activiteiten.

Wie is volgens jou de Meest Inspirerende Student van Nijmegen?

De Meest Inspirerende Student van Nijmegen wordt ieder jaar gekozen door Nultweevier.nl uit nominaties die jullie insturen. Een Inspirerende Student neemt op een bijzondere manier deel aan het studentenleven en alles wat daarbij hoort, maar harkt daarnaast ook nog de nodige studiepuntjes binnen. Hij of zij is benaderbaar en brengt enthousiasme over op anderen. Ken je zo iemand? Vul dan dit formulier in!

Nomineren kan tot en met maandag 4 januari.

Jury
Om de lijst met Meest Inspirerende Studenten van Nijmegen samen te stellen, is er binnen Nultweevier.nl een jury aangesteld. Deze jury bestond uit crewleden met verschillende achtergronden in het Nijmeegse studentenleven.

Leden
Joël Hendrix
Jorik Waaijer
Juul van der Vorst
Simone Neeling
Teuntje Verbaandert

Criteria
Net als in vorige edities is ervoor gekozen om te zoeken naar studenten die zich naast hun studie actief inzetten voor de studentengemeenschap of op inspirerende wijze een bijzondere prestatie leveren zonder dat hun studie daar al te veel onder lijdt. Bij de selectie wordt gekeken naar het hele kalenderjaar 2015.

Nominaties
Hoewel de crew van Nultweevier.nl bestaat uit  studenten met zeer uiteenlopende achtergronden, interesses en studierichtingen, hebben wij natuurlijk geen zicht op de hele Nijmeegse studentengemeenschap. Om die reden vragen wij aan alle Nijmeegse studenten om medestudenten te nomineren die hen inspireren. Alle ingestuurde namen (voorzien van toelichting) worden getoetst aan de criteria en meegenomen in het oordeel van de jury.

Kwaliteit boven kwantiteit
Hoewel er zeker wordt gekeken naar de kwantiteit van het de extracurriculaire activiteiten van een student, wordt de kwaliteit van het uitvoeren van deze functies door de jury als belangrijker geacht.

Studieresultaten
Daarnaast wordt als vanouds ook waarde gehecht aan de behaalde studieresultaten van de Nijmeegse studenten, omdat het ons inziens een nóg grotere prestatie is om in het studentenleven actief te zijn, wanneer je studieprestaties hier niet onder lijden. Wij denken dat het inspirerend is om te zien dat er voldoende studenten zijn die hun studie combineren met het uitstekend uitvoeren van overige activiteiten.

Toegankelijkheid
Een inspirerende student is benaderbaar, zichtbaar en probeert zijn of haar enthousiasme op iedereen over te brengen. Of dat nu op de op de campus is, of in de kroeg.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.