Meest Inspirerende Student van Nijmegen 2016

header_misvn
Ieder jaar benoemt Nultweevier.nl na de jaarwisseling een student van de Radboud Universiteit of de Hogeschool van  Arnhem en Nijmegen tot de ‘Meest Inspirerende Student van Nijmegen’. Met de lijst van meest inspirerende Nijmeegse studenten wil Nultweevier.nl haar waardering uitspreken over studenten die naast hun studie op een positieve manier een bijzondere prestatie leveren en daarmee een voorbeeldfunctie dragen. Juist in een tijd waarin het studentenleven door verschillende overheidsmaatregelen steeds meer wordt ingeperkt wil Nultweevier.nl wijzen op het belang van die activiteiten.

  1. Nikki de Nies (Communicatiewetenschap)
  2. Joost van Wijngaarden (Communicatiewetenschap)
  3. Josephine de Roode (Small Business en Retail Management)
  4. Jorieke Manenschijn (Filosofie en Rechtsgeleerdheid)
  5. Berend van Deelen (Kunstmatige Intelligentie)
  6. Mandy Spaltman (Psychologie)
  7. Jan Groenendijk (Natuur- en Sterrenkunde)
  8. Nina van de Vinne (Rechten)
  9. Michelle Everard (Engelse Taal & Cultuur, Bestuurskunde)
  10. Maarten Dietz (Bestuurskunde)

De lijst is door een jury opgesteld uit door Nijmeegse studenten ingezonden nominaties. In de jury namen dit jaar zitting: Sabine Scharwächter, Juul van der Vorst en Joëlla Bomgaars.

Nikki de Nies dankt haar titel aan haar inzet voor kanker.nl, waar haar persoonlijke blogs volgens haar nominatie “bij vele mensen al menig traantje hebben veroorzaakt, maar ook voor veel mensen de ogen hebben geopend.” Daarnaast heeft Nikki zich ook ingezet voor een landelijke voorlichtingscampagne van dezelfde organisatie.

De jury roemt Nikki, naast haar werk voor kanker.nl, ook om haar actieve rol in het Nijmeegse studentenleven. De studente Communicatiewetenschap is daarnaast actief lid bij N.S.V. Ovum Novum, waar ze onder andere praeses is van haar genootschap. Bovendien laat Nikki zien dat, in een tijd waarin mensen vooral meest inspirerende student van nijmegen 2016 1het mooie van hun leven laten zien op sociale media, het verfrissend is om iemand ook de uitdagingen van het leven te zien benoemen. Ze laat daarmee zien dat studenten op veel verschillende manieren inspirerend kunnen zijn.

Zelf kijkt de kersverse Meest Inspirerende Student daar iets anders tegenaan: “Het is heel mooi dat sommige mensen het inspirerend vinden wat ik doe, maar zelf zie ik dat niet zo. Als zoiets je overkomt, gaat iedereen daar anders mee om. Mijn schrijfwerk helpt me om mijn gedachten beter te ordenen. Dan schieten er zoveel dingen door mijn hoofd en pas ik het opschrijf en teruglees heb ik zoiets van: ‘oh, is dát waarmee ik zat?’ Dat ik daar andere mensen mee kan inspireren had ik nooit verwacht.”

De top vijf

meest inspirerende student van Nijmegen 2016 2Op de tweede plaats is Joost van Wijngaarden geëindigd. De student Media & Journalistiek, die onlangs ook werd uitgeroepen tot Sporter van het Jaar, zet zich al jarenlang in voor de Nijmeegse studentensportwereld. Joost weet zijn buitengewone prestaties op de fiets te combineren met meerdere bestuursfuncties. Op dit moment is hij secretaris bij N.S.W.V. Mercurius, waar hij in 2015-2016 commissaris sport was. In die hoedanigheid was Joost medeorganisator van het Studentenkampioenschap Wielrennen, een evenement dat voor Joost aanleiding gaf om de nieuwe wielerwedstrijd ‘Omloop der Zevenheuvelen’ in het leven te roepen. Alsof dat nog niet genoeg was, is Joost ook nog penningmeester bij Studenten Wielersport Nederland en was hij tot september dit jaar (sport)redacteur bij Nultweevier.nl. Joost: “Ik denk dat je soms wel meer leert van de dingen die je doet naast je studie, dan van je studie zelf.”

Op de derde plaats vinden we Josephine de Roode, student Small Business and Retail Management. In 2016 behaalde zij de tweede plaats bij het programma MasterChef. Aangestoken door de positieve reacties die Josephine aan de hand daarvan kreeg, richtte ze haar eigen kookblog, Josephine Kookt op. Ook schrijft ze elke week een betaalbaar recept voor het HAN-magazine Sense en is ze in te huren als kok op locatie.

Nummer vier op de lijst is Jorieke Manenschijn. Naast haar twee studies, Rechtsgeleerdheid en Filosofie, is Jorieke ook actief geweest in vier commissies, medewerker bij de rechtswinkel en roeit ze bij N.S.R.V. Phocas. Ook is de docent bij de stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan. Maar mensen die denken dat dat haar sociale leven in weg staat, hebben het mis. “Jorieke is het meisje dat ‘s ochtends om 9 uur in de collegezaal zit en ‘s avonds als laatste uit de kroeg wordt weggejaagd”, zo was te lezen in haar nominatie.

De top vijf wordt gecomplementeerd door Berend van Deelen. In 2016 richtte Berend, student Kunstmatige Intelligentie en eerder oprichter van N.K.S.W. Kompanio en bestuurslid van studievereniging CognAC, de Studenten Bigband Nijmegen op. Als een van de twee oprichters en musical director van de band, heeft Berend muzikaal Nijmegen een nieuw project gegeven om trots op te zijn.

Zes tot en met tien

Op nummer zes vinden we Mandy Spaltman terug. Deze hardwerkende student volgt maar liefst twee masters: de research master Behavioural Science en de klinische master Gezondheidszorgpsychologie. Daarnaast is ze student-assistent en neemt ze plaats in twee commissies bij haar studievereniging Maizena.

Topdammer Jan Groenendijk staat op de zevende plaats van de lijst. Hij verloor helaas dit jaar de strijd om de wereldtitel van zijn landgenoot Roel Boomstra, maar samen met het hiphoplabel TopNotch wisten de twee dammen weer cool te maken. Bovendien wist Jan het voor elkaar te krijgen dat de universiteit zich flexibeler zou opstellen tijdens zijn studie, zodat hij zich volledig kan richten op het dammen. Hopelijk komt zo die wereldtitel er alsnog.

Nina van de Vinne, rechtenstudent en medezeggenschapslid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, vinden we terug op plaats acht. Nina weet haar fulltime stage te combineren met functie als secretaris bij koepelorganisatie CHECK en een bijbaan in het weekend. In 2016 nam ze bovendien zitting in het bestuur van studentenvakbond AKKU als secretaris.

Als negende op de lijst staat Michelle Everard. In 2015-2016 was Michelle, lid van Akkuraatd, vice-voorzitter van de USR, maar wist toch haar bachelor Engelse Taal en Cultuur in de wacht te slepen. Deze duizendpoot is daarnaast lid van meerdere commissies, penningmeester van het SOFv, en lid van de OLC bij haar nieuwe premasterstudie Bestuurskunde. Alsof dat nog niet genoeg is, houdt Michelle er ook nog eens een egel als huisdier op na.

USR-lid Maarten Dietz sluit de lijst voor Meest Inspirerende Student dit jaar. Deze student Bestuurskunde en voormalig bestuurslid bij studievereniging BOW probeert de medezeggenschapspolitiek dichter bij de studenten te krijgen door het opnemen van vlogs met zijn collega’s van ASAP.

Jury
Om de lijst met Meest Inspirerende Studenten van Nijmegen samen te stellen, is er binnen de crew van Nultweevier.nl een jury gevormd. Deze jury bestond uit crewleden met verschillende achtergronden in het Nijmeegse studentenleven.

Leden
Sabine Scharwächter
Juul van der Vorst
Joëlla Bomgaars

Criteria
Net als in vorige edities is ervoor gekozen om te zoeken naar studenten die zich naast hun studie actief inzetten voor de studentengemeenschap of op inspirerende wijze een bijzondere prestatie leveren zonder dat hun studie daar al te veel onder lijdt. Bij de selectie is gekeken naar het hele kalenderjaar 2016.

Nominaties
Hoewel de crew van Nultweevier.nl bestaat uit studenten met zeer uiteenlopende achtergronden, interesses en studierichtingen, hebben wij natuurlijk geen zicht op de hele Nijmeegse studentengemeenschap. Om die reden hebben wij aan alle Nijmeegse studenten gevraagd om medestudenten te nomineren die hen inspireren. Alle ingestuurde namen (voorzien van toelichting) zijn getoetst aan de criteria en meegenomen in het oordeel van de jury.

Kwaliteit boven kwantiteit
Hoewel er zeker is gekeken naar de kwantiteit van het de extracurriculaire activiteiten van een student, werd de kwaliteit van het uitvoeren van deze functies door de jury als belangrijker geacht. Zo wordt er ook meer waarde gehecht aan buitengewone functies en omstandigheden.

Studieresultaten
Daarnaast werd als vanouds ook waarde gehecht aan de behaalde studieresultaten van de Nijmeegse studenten, omdat het ons inziens een nóg grotere prestatie is om in het studentenleven actief te zijn, wanneer je studieprestaties hier niet onder lijden. Wij denken dat het inspirerend is om te zien dat er voldoende studenten zijn die hun studie combineren met het uitstekend uitvoeren van overige activiteiten.

Toegankelijkheid
Een inspirerende student is benaderbaar, zichtbaar en probeert zijn of haar enthousiasme op iedereen over te brengen. Of dat nu op de op de campus is, of in de kroeg.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekst: Juul van der Vorst
Foto’s: Sabine Scharwächter