Meest Inspirerende Student van Nijmegen 2017

header_misvn
Ieder jaar benoemt Nultweevier.nl na de jaarwisseling een student van de Radboud Universiteit of de Hogeschool van  Arnhem en Nijmegen tot de ‘Meest Inspirerende Student van Nijmegen’. Met de lijst van meest inspirerende Nijmeegse studenten wil Nultweevier.nl haar waardering uitspreken over studenten die naast hun studie op een positieve manier een bijzondere prestatie leveren en daarmee een voorbeeldfunctie dragen. Juist in een tijd waarin het studentenleven door verschillende overheidsmaatregelen steeds meer wordt ingeperkt wil Nultweevier.nl wijzen op het belang van die activiteiten.

  1. Cecile Collin
  2. Stijn van Uffelen
  3. Sandra Boertien
  4. Niels Pesser
  5. Maarten van Stuivenberg
  6. Jip Sanders
  7. Pim ten Broeke
  8. Marten Porte
  9. Mieke van Corven
  10. Studentenhandbal Team Nijmegen

De lijst is door een jury opgesteld uit door Nijmeegse studenten ingezonden nominaties. In de jury namen dit jaar zitting: Sanne Hoeks, Mark Bruil, Dirkje Thissen en Joëlla Bomgaars.

Cecile Collin heeft haar titel te danken aan haar positiviteit en  doorzettingsvermogen. Vorig jaar kwam Cecile in een ongelukkige toestand terecht: ze raakte in een depressie die grote gevolgen had voor haar studie en functies binnen de Facultaire Studentenraad Letteren, waar zij afgelopen studiejaar voorzitter van was. Toch kon ze haar functie grotendeels voortzetten en behaalde ze zelfs haar bachelordiploma Nederlandse Taal en Cultuur. Ze besloot niet om haar ziekte in stilte te ondergaan, maar koos ervoor om zich er openlijk voor uit te geven en stelde zich, via AKKUraatd, verkiesbaar voor de Universitaire Studentenraad.  

Het is bewonderenswaardig hoe Cecile negativiteit heeft omgezet in positiviteit en er voor heeft gekozen om de geestelijke gezondheid van studenten, iets waar zij zelf mee worstelde, centraal te gaan stellen. Hoewel ze niet is gekozen voor de Universitaire Studentraad, probeert Cecile zich als interne fractievoorzitter toch hard te maken voor het geestelijk welzijn van studenten.

Cecile was blij verrast toen ze hoorde dat ze is verkozen tot Meest Inspirerende Student van 2017. ”Nou ik had zoiets van ‘hoe dan?’, het was echt een verassing. Ik wist dat iemand me had opgegeven, maar ik had er niet echt meer bij stil gestaan omdat ik dacht dat ik het toch niet zou worden.”  

Cecile wil zich in de toekomst blijven inzetten voor haar medestudenten. Daarnaast is ze van plan om te gaan schrijven voor de blog ‘DSM Meisjes’, een website over hoe mensen verschillend om kunnen gaan met psychische problemen. De blogs variëren van serieuze verhalen, tot grappige anekdotes die de redacteurs hebben mee gemaakt. Cecile hoopt met haar verhaal mensen te kunnen inspireren.

De top vijf
Op de tweede plaats staat Stijn van Uffelen. Stijn studeert maar liefst drie studies aan de Radboud Universiteit: Natuurkunde, Filosofie en Wiskunde. Daarnaast is Stijn actief in de Facultaire Studentenraad Faculteit Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen en zit hij in de Universitaire Studentenraad namens AKKUraatd. Dit zijn al heel wat bezigheden, maar dat is niet genoeg voor Stijn. Hij houdt zich namelijk ook bezig met de Opleidingscommissie Filosofie en is samen met een vriend een eigen bedrijf gestart. Het bedrijf ‘Stijn & Kris’ is bezig met het ontwikkelen van een eigen maaltijdreep met veel eiwitten er in, specifiek voor mensen die fanatiek sporten. De repen zullen waarschijnlijk later dit jaar in de verkoop gaan. Stijn vindt vooral zijn werk in de Universitaire Studentenraad belangrijk en legt daarbij zijn focus op de minderheden onder de studenten. Hij wil zich het komende jaar voor hen gaan in zitten bij AKKUraatd.

De derde plaats gaat naar Sandra Boertien, student SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen(HAN). Sandra is vorig jaar gekozen voor de Faculteitsraad en heeft zich daar afgelopen collegejaar voor ingezet. Daarnaast is ze lid van de PR-commissie van studievereniging SPHERE, geeft ze voorlichtingen op scholen en op opendagen van de HAN over SPH en Social work. Aangezien Sandra slechthorend is, is het volgen van colleges erg uitdagend, maar Sandra gaat geen uitdaging uit de weg en heeft zichzelf daarom aangeleerd om te kunnen liplezen. Daarnaast is Sandra lid van de Jaarraad van derdejaarsstudenten en geeft ze huiswerkbegeleiding. Om de studenten die ze individueel begeleidt samen te brengen, heeft Sandra samen met een vriend een buddyproject opgestart. Daarbij kunnen de studenten samen en van elkaar leren.

De nummer vier van de lijst heeft de Nederlandse kranten gehaald met zijn uitvinding de ‘anti-katerpil’, dit is niemand minder dan Niels Pesser. Niels studeert geneeskunde aan de Radboud Universiteit en heeft samen met zijn vader het bedrijf Zober! opgezet, waarmee zij een anti-katerpil hebben ontwikkeld. De ontwikkeling van de anti-katerpil is op zichzelf een inspirerend verhaal, wat Niels dan ook zeker een inspirerende student maakt.  

Op de vijfde plaats staat een Maarten Stuivenberg, echte sportman. Maarten is student bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit en maakte in 2017 deel uit van de Nederlandse estafetteploeg voor de 4×400 meter. Met dit team vestigde hij tijdens het EK voor landenteams een nieuwe Nederlandse record.  

Op nummer zes staat Jip Sanders. Jip studeert aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Ze inspireert dagelijks velen met haar lifestyleblog www.jipsanders.com met de pijlers ‘Fit, Food en Fashion’. Jip is naast het studeren dus druk bezig met haar blog zodat ze anderen kan inspireren.  

Pim ten Broeke vinden we terug op plek zeven. De student Politicologie aan de Radboud Universiteit heeft zich het afgelopen jaaringezet voor sportend Nijmegen. Pim zit dit collegejaar namens de NSSR in de Universitaire Studentenraad. Daarnaast is hij als voorzitter van de Nederlandse Studenten Sportbond ook druk bezig met zijn werk voor de Nederlandse sportende student.

Op de achtste plaats staat Marten Porte, student Politicologie aan de Radboud Universiteit. Marten is dit jaar fractievoorzitter van asap en zit namens de partij ook in de Universitaire Studentenraad. Daarnaast is Marten ook bezig met de gemeentelijke politiek, aangezien hij voor het tweede jaar in het bestuur zit van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen.

Nummer negen op de lijst wordt ingevuld door Mieke van Corven. Mieke is student Bedrijfskunde aan de HAN en heeft zich ingezet als secretaris van Studievereniging ADEO. Ook was ze afgelopen jaar lid van Stuurgroep ONS. Daarnaast zet ze zich actief in voor de Faculteit Economie en Management en vertegenwoordigt ze hiermee meer dan 10.000 studenten.

De top tien wordt afgesloten door Studentenhandbal Team Nijmegen die een verdiende derde plek behaalde op het European Universities Championship (EUC). Het kampioenschap werd in 2017 gehouden in Malaga en Nederland werd vertegenwoordigd door een team van studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Naast de bronzen overwinning van het team werd Loes Vandewal, student aan de HAN, tot Most Valuable Player van het toernooi benoemd.

Jury
Om de lijst met Meest Inspirerende Studenten van Nijmegen samen te stellen, is er binnen de crew van Nultweevier.nl een jury gevormd. Deze jury bestond uit crewleden met verschillende achtergronden in het Nijmeegse studentenleven.

Leden
Sanne Hoeks
Mark Bruil
Dirkje Thissen
Joëlla Bomgaars

Criteria
Net als in vorige edities is ervoor gekozen om te zoeken naar studenten die zich naast hun studie actief inzetten voor de studentengemeenschap of op inspirerende wijze een bijzondere prestatie leveren zonder dat hun studie daar al te veel onder lijdt. Bij de selectie is gekeken naar het hele kalenderjaar 2016.

Nominaties
Hoewel de crew van Nultweevier.nl bestaat uit studenten met zeer uiteenlopende achtergronden, interesses en studierichtingen, hebben wij natuurlijk geen zicht op de hele Nijmeegse studentengemeenschap. Om die reden hebben wij aan alle Nijmeegse studenten gevraagd om medestudenten te nomineren die hen inspireren. Alle ingestuurde namen (voorzien van toelichting) zijn getoetst aan de criteria en meegenomen in het oordeel van de jury.

Kwaliteit boven kwantiteit
Hoewel er zeker is gekeken naar de kwantiteit van het de extracurriculaire activiteiten van een student, werd de kwaliteit van het uitvoeren van deze functies door de jury als belangrijker geacht. Zo wordt er ook meer waarde gehecht aan buitengewone functies en omstandigheden.

Studieresultaten
Daarnaast werd als vanouds ook waarde gehecht aan de behaalde studieresultaten van de Nijmeegse studenten, omdat het ons inziens een nóg grotere prestatie is om in het studentenleven actief te zijn, wanneer je studieprestaties hier niet onder lijden. Wij denken dat het inspirerend is om te zien dat er voldoende studenten zijn die hun studie combineren met het uitstekend uitvoeren van overige activiteiten.

Toegankelijkheid
Een inspirerende student is benaderbaar, zichtbaar en probeert zijn of haar enthousiasme op iedereen over te brengen. Of dat nu op de op de campus is, of in de kroeg.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekst: Sanne Hoeks
Foto’s: Juul van der Vorst