Zuipende student kost maatschappij jaarlijks 47 miljoen

Elk jaar is de Nederlandse samenleving miljarden euro’s kwijt aan de kosten van alcoholconsumptie in de maatschappij. Ongeveer 47 miljoen euro daarvan wordt veroorzaakt door studievertraging die studenten oplopen door overmatig alcoholgebruik.

Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rapport uitgebracht waarin de kosten van alcoholgebruik voor de samenleving vermeld staan. In totaal gaat het om twee tot drie miljard euro aan kosten, door bijvoorbeeld ongevallen in het verkeer, politie-inzet, ziekteverzuim, gezondheidsschade en andere zaken die voornamelijk veroorzaakt worden door alcoholgebruik.

Volgens het Instituut is studievertraging door alcohol verantwoordelijk voor zo’n 47 miljoen euro per jaar. Toch is dit bedrag slechts een ‘educated guess’, aldus het RIVM. Ten eerste zijn de onderzoekers er vanuit gegaan dat alcohol voor studievertraging kan zorgen. Ten tweede namen ze aan dat dit alleen het geval kan zijn bij studenten die binge-drinken. Met binge-drinken bedoelen ze studenten die één keer per week of vaker een bepaald aantal glazen drinken: zes of meer glazen voor mannen, en vier of meer glazen voor vrouwen. Binge-drinken komt op de universiteit voor bij 30% van de studenten, en op het HBO bij 26%.

Aan de hand van deze twee aannames hebben de onderzoekers een aantal berekeningen uitgevoerd en zijn zo op die schatting van 47 miljoen euro gekomen. Het werkelijke bedrag kan zelfs oplopen tot 86 miljoen euro. Reken daar nog de kosten van extra studiebegeleiding en vroegtijdig stoppen met de opleiding bij, en het bedrag komt zelfs nog veel hoger te liggen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*