RU geeft bijna 4 miljoen uit aan academische publicaties

Wat geeft de Radboud Universiteit uit aan academische publicaties als boeken en tijdschriften? Die vraag kan nu eindelijk worden beantwoord.

In de contracten die Nederlandse universiteiten met uitgeverijen die publicaties leveren aangaan, worden geheimhoudingsclausules opgenomen. Hierdoor bleven de kosten die universiteiten maken voor academische boeken en tijdschriften vaak onbekend voor de buitenwereld.

Maar bij de ontwikkeling naar open access hoort ook meer openheid over de uitgaven die universiteiten doen voor academische geschriften. Het was de collegevoorzitter van de Radboud Universiteit, Gerard Meijer, die namens de VSNU (vereniging van universiteiten) met uitgevers in gesprek ging over open acces. Dezelfde collegevoorzitter maakte eerder dit jaar bekend dat hij deze maand de RU gaat verlaten om zijn wetenschappelijke carrière voort te gaan zetten bij het Max-Planck-Gesellschaft in Berlijn.

Het afgelopen jaar ontvingen de universiteiten twee verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Daarbij werden de universiteiten verzocht om inzage te verlenen in het totale bedrag dat elke universiteit jaarlijks heeft besteed aan abonnementen van tijdschriften en aankopen van boeken, over een periode van vijf jaar.

Nu hebben de dertien grootste universiteiten van Nederland hun gegevens over het jaar 2015 bekend gemaakt. Daarmee krijgen we gedeeltelijk inzicht in de markt voor academische publicaties door Nederlandse universiteiten.

De Universiteit van Utrecht heeft in 2015 met meer dan 5 miljoen het grootste bedrag uitgegeven aan publicaties. De Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Amsterdam volgen met ongeveer 4,5 miljoen. De Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2015 meer dan 4 miljoen aan publicaties uitgegeven en de Radboud Universiteit volgt dus met ruim 3,8 miljoen.

Veruit de grootste verdiener is ScienceDirect (Elsevier). In 2015 verdiende de uitgever bijna 12 miljoen aan alle universiteiten samen.

naamloos

Grafiek: VSNU


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*