Studentenvakbond AKKU protesteert tegen begroting RU

In de senaatszaal van de Aula vond vandaag de openbare Gemeenschappelijke Vergadering (GV) met het College van Bestuur (CvB) plaats over de begroting van 2018. Studentenvakbond AKKU woonde deze vergadering bij en dat bleek niet bepaald met gezellige intenties.

De belangenbehartigers van de Nijmeegse studenten kunnen zich namelijk allesbehalve vinden in de financiële plannen van de CvB en kwamen daarom in opstand. Grootste punt van kritiek op de begroting zit hem volgens AKKU vicevoorzitter Berend Titulaer in een verkeerde besteding van het vrijgekomen basisbeursgeld: “Het is op zijn zachts gezegd idioot dat er anderhalf miljoen euro naar de Honours Academy en vastgoed gaat terwijl dat geld het algemene belang van alle studenten moet dienen.”

De studenten droegen buttons met daarop ‘€270’, het maandelijkse bedrag aan basisbeurs dat wegbezuinigd werd, en hadden a4’tjes met protestleuzen klaarliggen om hun zaak toonbaar te maken. Verder werd AKKU gesteund door studentenpartij AKKUraatd, de faculteitsraden, een deel van de opleidingscommissies en een vertegenwoordiger van de gemeenteraad van de SP. Op deze manier werd geprobeerd de GV ervan te overtuigen tegen de begroting te stemmen.

Dit alles bleek tevergeefs, de begroting werd met een meerderheid aangenomen. De mening onder de verschillende studentenvertegenwoordigers bleek echter verdeeld.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*