Copyright Notice

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Nultweevier.nl en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nultweevier.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Het auteursrecht van tijdens evenementen gemaakte beelden en/of geluidsopnamen berust bij de maker. Deze verleend echter een gebruiksrecht aan Nultweevier.nlNultweevier.nl mag ingestuurd beeld en/of geluidsmateriaal ongelimiteerd distribueren en/of gebruiken ter promotie van eigen activiteiten.

Nultweevier.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Nultweevier.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Nultweevier.nl heeft tevens het recht om -tenzij anders overeengekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.