Stichting Nultweevier.nl

Op 30 november 2012 werd Nultweevier.nl ondergebracht in een stichting: Stichting Nultweevier.nl. Het stichtingsbestuur bewaakt de continuïteit van de stichting en haar onderdelen. Zij houden toezicht op het dagelijks bestuur van de website (Hoofdredactie en Hoofd Marketing & Sales). Het stichtingsbestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Alle contracten die worden afgesloten met Nultweevier.nl, vallen onder Stichting Nultweevier.nl.

Contact:

Stichting Nultweevier.nl
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
stichting@nultweevier.nl

KvK-nummer:56591047
Rekeningnummer: NL83INGB0007560937