Laatste nieuws

Subsidie Eindhovens Dispuut geschorst vanwege seksistisch #nietoo-feest

Het Eindhovense dispuut Aleph organiseerde een carnavalsfeest met het thema ‘De wil van een vrouw doet er #nietoo’. Het College van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven merkte het carnavalsfeest op en bestempelde het als ontoelaatbaar, met als resultaat dat de subsidie voor het Eindhovense dispuut tijdelijk is stopgezet.